Naším klientom ponúkame možnosť poskytnutia služieb Office masáže pre svojich obchodných partnerov, B2B klientov a zákazníkov.

Ide o formu jednorázového firemného darčeka, či bonusu ako prejav poďakovania za väčší obrat či vzájomnú spoluprácu. Práve v týchto prípadoch je možné naše služby faktúrovať ako iné daňovo odpočitateľné výdavky. Najčastejšie sa koncovému prijímateľovi daruje poukážka na poskytnutie Office masáže, alebo objenávateľ dojedná miesto a termín návštevy u koncového príjemcu.

Obchodné spoločnosti môžu zaradiť Office masáže do svojho vernostného zákaznického programu ako odmeny za dosiahnuté výsledky spolupráce.
Personálne agentúry môžu svojím obchodným partnerom poskytnúť Office masáže formou zaujímavého nového zákazníckeho benefitu.

Ak máte záujem o túto formu partnerských benefitov radi pre vás nájdeme najlepšiu ponuku.